loader image

PODPORA, PŘÁTELSTVÍ, PREVENCE, PÉČE, POMOC

Pět P je sociálně preventivní program zaměřený na pomoc dětem, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Zaměřuje se na vytváření zdravých mezilidských vztahů a na rozvoj dobrovolnictví.
O programuNáš tým

Pro koho je program určen?

Zapojit se může dítě ve věku 5-18 let, jehož zákonný zástupce vyjádří smluvní souhlas s účastí v programu Pět P.

Jde například o dítě:

 • ze sociálně slabé rodiny či málo podnětného prostředí,
 • v náhradní rodinné péči,
 • z problematického rodinného prostředí
 • s výchovnými problémy, hyperaktivitou, poruchami pozornosti,
 • osamělé, které se nedovede skamarádit,
 • které se stalo obětí šikany,
 • se zdravotním postižením či dítě z rodiny, kde se vyskytuje závažné zdravotní postižení,
 • z početné rodiny, či s nevlastními sourozenci,
 • nově přistěhované dítě,
 • pocházející z odlišného sociokulturního prostředí,
 • rodičů s časově náročným zaměstnáním.

AKTUALITY

Podzimní setkání u lesa

Ve čtvrtek 23.10. se dobrovolníci společně dětmi sešli na Jižních svazích - Kocandě. Naplánována byla vycházka do přírody, pouštění draků a opekání špekáčků na ohni - zkrátka aktivity, které k podzimu neodmyslitelně patří.

Setkání dobrovolníků na Revice

První supervize v tomto školním roce jsme prožili v netradičním duchu. Z pátku 27.9. na sobotu 28.9. jsme totiž přespávali ve v rekreačním středisku Revika. V pátek podvečer jsme se po škole, práci a jiných aktivitách postupně dopravili do Vizovic. V průběhu večera...

PŘÍBĚHY & REFERENCE

Příběh dvojice

Tereza se začala scházet se svojí kamarádkou Věrkou v době, kdy bylo Terezce 12 let a Věrce bylo 23 let. Terezka si plnila školní docházku v základní škole praktické a speciální, její starší kamarádka Věrka byla studentkou VŠ. Schůzky v té době bývaly jedenkrát po dobu maximálně tří hodin. Terezka byla a stále je bystrá dívka, s výrazně vyvinutou...

Hledáme posily do našeho týmu dobrovolníků! Máte chuť se zapojit?

Děkujeme Statutárnímu městu Zlín a Ministerstvu vnitra ČR za dlouhodobou podporu projektu!

Přijďte mezi nás!

Marie Forgáčová

koordinátorka programu

E-mail

M.Forgacova@seznam.cz

Telefon

608 781 909

Kde nás najdete

DOMEK, z. s.
Kvítková 3687
760 05 Zlín

Prohlášení o GDPR